เรามองหาเพื่อนร่วมงานมากฝีมือ มาลุยด้วยกัน

By News Update
266810


สยามวอเตอร์คราฟท์ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าจาก BRP

มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงานตำแหน่งดังนี้

1.ฝ่ายขาย 3 ตำแหน่ง รายได้ขั้นต่ำจากเงินเดือน

และการขาย 25,000 บาท

สามารถเดินทางได้

และอยู่ประจำและชั่วคราว

ในแต่ละพื้นที่ๆมีดีลเลอร์ได้

2.ฝ่ายบริการหลังการขาย

ช่างเครื่องยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ 4 ตำแหน่ง

มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์และอีเล็กโทรนิก สามารถเดินทางได้

และอยู่ประจำและชั่วคราวในแต่ละพื้นที่ๆมีดีลเลอร์ได้

3.ฝ่ายการตลาดกิจกรรม 3 ตำแหน่ง

สามรถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

หากมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการขับขี่เจทสกี

และออฟโรดจะพิจารณาเป็นพิเศษ