Seadooพาเที่ยววันนี้ แม่น้ำบางปะกงครับ Seadooพาเที่ยววันนี้ แม่น้ำบางปะกงครับ

Seadooพาเที่ยววันนี้ แม่น้ำบางปะกงครับ ครั้งต่อไปพฤหัสบดีที่กาญจนบุรีครับ

แม่น้ำบางปะกง เป็นแม่น้ำสายสำคัญในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยาวประมาณ 231 กิโลเมตร และมีความกว้างในช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประมาณ …