Seadoo พาเที่ยว @กาญจนบุรี

Seadoo พาเที่ยว @กาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคมนี้ครับ

กาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร 

มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ

 รองจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่ และมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 129 กิโลเมตร